Habanero Condor's Beak Chili paprika mag /10 szem
Habanero Craigs Double Hot Chili paprika mag /10 szem
Habanero Craigs Giant Orange Chili paprika mag /10 szem
Habanero Craigs Giant Red Chili paprika mag /10 szem
Habanero Green XXL Chili paprika mag /10 szem
Habanero Maya Red Chili paprika mag /15 szem
Habanero Mustard chili paprika mag /15 szem
Habanero Neon Dream chili mag / 10 szem
Habanero Orange Chili paprika mag /15 szem
Habanero Peach Chili paprika mag /15 szem
Habanero Red Chili paprika mag /15 szem
Habanero Tangerine Bell Chili paprika mag /10 szem
Habanero Tobago Seasoning Chili paprika mag /15 szem
Habanero White Chili paprika mag /15 szem
Habanero Yellow Chili paprika mag /15 szem
Jalapeno "Dieghito" F3 chili paprika mag /10 szem
Jalapeno "Gourmet" chili paprika mag /10 szem
Jalapeno Bravo F1 chili paprika mag /10 szem
Jalapeno Bravo F1 chili paprika mag /500 szem
Jalapeno Craig's Grande chili paprika mag /10 szem